R- ja S-virheet

R-äänteen pärinää ja S-äänteen suhinaa harjoitellaan mukavilla leikeillä ja peleillä.

Myös aikuisena voi harjoitella oikeaa R- ja S-äännettä.

Säännöllinen ohjeiden mukainen harjoittelu kotona on tärkeää.

Tässä harjoitellaan kontrolloimaan puhalluksen voimaa ja suuntaa.