Lääkinnällinen kuntoutus

Vuodesta 1995 puheterapeutti Sirpa Pirilä on tuottanut vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiapalveluja eri sairaanhoitopiireille ja kunnille.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa ylläpitämään tai parantamaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Sen tavoitteena on tukea kuntoutujaa elämäntilanteen hallinnassa ja hänen itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa. Lääkinnällistä kuntoutusta järjestävät mm. julkinen terveydenhuolto, kuten terveyskeskukset ja sairaalat sekä Kela.

Lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä Sirpa on kuntouttanut mm.

  • pieniä lapsia, joilla on ollut puheen- ja kielen kehityksen vaikeuksia
  • kouluikäisiä ja nuoria, joilla on ollut vaikea-asteinen luki-häiriö
  • lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on diagnosoitu änkytys ja äänihäiriö
  • ikääntyneitä, joilla on ollut afasia ja nielemisvaikeuksia

Lähteet ja lisätietoa:
www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/kuntoutus/
www.kela.fi