Tervetuloa

Puheterapeutti Sirpa Pirilän yhtiömuoto on muuttunut toiminimestä osakeyhtiöksi. Sirpa jatkaa puheterapiapalvelujen tuottamista 1.1.2022 alkaen perustamassaan Ab Puhepoint Oy-nimisessä yrityksessä.

Puhepoint toimii pääkaupunkiseudulla ja tuottaa myös etäpalveluja tarpeen mukaan eri puolille Suomea.

Puhepoint kuntouttaa lapsia, nuoria, aikuisia ja ikääntyneitä.

Asiakaslähtöisyys, hyvän vuorovaikutussuhteen luominen sekä kuntoutujan lähiympäristön huomioiminen ja ohjaaminen muodostavat perustan puheterapialle.

Säännöllisellä osallistumisella alamme jatko- ja täydennyskoulutuksiin sekä työnohjaukseen pidetään yllä ja kehitetään ammattitaitoa ja osaamista. Myös ensiaputaidot pidetään ajan tasalla ja päivitetään säännöllisesti.

Toiminnassa otetaan huomioon säädösten mukaisesti asiakasturvallisuuteen liittyvät seikat. Toiminta on vakuutettu vaaditulla tavalla (toiminnan vastuuvakuutus, potilasvakuutus, ryhmämuotoinen tapaturmavakuutus). Puheterapeutti Sirpa Pirilä kuuluu Suomen Puheterapeuttiliittoon (www.puheterapeuttiliitto.fi).

Kelan terapiaa toteuttaa: puheterapeutti Sirpa Pirilä

  • työkokemus: 26v
  • kielelliset pulmat, artikulaation pulmat, puheen pulmat, äänihäiriöt, änkytys, lukivaikeudet, vuorovaikutuksen pulmat, autismin kirjo, tarkkaavuuden ja keskittymisen pulmat, kehitysvammat

Kelan asiakaspaikat: vapautuvia paikkoja voi tiedustella syksyllä 2022

Kielitaito: puheterapiaa suomeksi, ohjauksia ja konsultaatiota englanniksi

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot (AAC): tukiviittomat, kommunikaatiokansio, kuvakommunikaatio, PECS, pikapiirtäminen

Potilasasiamiespalvelu:

  • Asianajaja Ismo Saarinen
    Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky
    09 477 2356, 0400 500 242
    ismo.saarinen(at)saarinenlaw.fi